فارسی  | English

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

لیست واحدهای اقامتی شهرستان ملایر

 

mahta01

 

ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان ملایر

آدرس: بلوار انقلاب جنب اداره آموزش و پرورش دبستان شهید محمد رضا رجبی  33347800-081

مسئول ستاد : هادی سلگی  09183512407

دبیر ستاد : داود آقامهدی 09181511576

پذیرش : محمد جعفری 09188508167

ستاد اسکان آموزش وپرورش شهر سامن

آدرس: انتهای بلوار شهدا مسئول پذیرش : آقای شیخ الملوکی 09199555950

ستاد اسکان آموزش و پرورش شهر جوکار

آدرس: محل آموزش وپرورش مسئول پذیرش : محمد رضا مرادی 09184108275